googlede9c7a1d526fadac

Hållbarhetskommunikation ska inte vara perfekt

En grundtanke med hållbarhetskommunikation är att den ska vara transparent, och då menar jag att företag inte bara ska berätta de goda resultaten av sitt arbetet utan också om motgångar och svårigheter som inträffar under resans gång.

Varför då? undrar du. Vi ska väl inte tala om för kunderna att vi kämpar med att genomföra en mer resurseffektiv produktion men att det ligger minst fem år fram i tiden? Vi kan väl inte säga att vi provar ett nytt material i vår produkt, som är bättre för vår egen ekonomi och miljövänligare både resursmässigt och utsläppsmässigt, innan det är klart? Eller att vi sedan 10 år tillbaka har anställda med olika slags funktionshinder eller andra behov, eller att…?

Jo det kan ni visst berätta! säger jag då med eftertryck. (Borde jag ha använt stora bokstäver här? Nej, det blir för skrikigt.)

På engelska har vi hört talas om “greenwashing” när företag skryter om sina miljöinsatser som ändå inte gör verkliga skillnad för människor eller klimat. Att inte berätta om miljöinsatser med äkta och goda resultat kallas för “greenhushing”, och jag tror att ni är ganska många företag som mörkar era insatser…
Håll det inte för er själva – berätta och gör både medarbetare och kunder delaktiga i er utveckling och hur ni bidrar till samhällsnytta och en bättre värld!

Det har nämligen sina fördelar att låta kunder och andra intressenter i er omvärld veta vilka visioner och ambitioner företaget har, eller hur ni arbetar för verklig skillnad och samhällsnytta redan idag eller kommer att göra. Fortsätt läsa så ska jag berätta om fördelarna för dig.

Continue Reading