googlede9c7a1d526fadac

Skribent

Vilka textutmaningar har du i din verksamhet?

Som skribent hjälper jag dig att skapa innehåll och budskap genom att sätta rätt ord på marknadsföring av dina produkter och tjänster eller ditt varumärke. Här är exempel på texter jag kan hjälpa till med

grön penna KUB kommunikation

  • Artiklar till nyhetsbrev
  • Pressmaterial – vid lanseringar och andra företagsnyheter
  • Reportage – om ditt företag eller en medarbetare
  • Produkt- och/eller tjänsteinformation
  • Om kärnvärden, värderingar eller en policytext
  • Eller korrekturläsning och bearbetning av befintlig text

Så här går det till att börja skriva texter

Alla texter kan förenklas och förbättras enligt mig, men det är mottagaren/läsaren/kunden som avgör vilka ord vi ska använda och vilken tonalitet texten ska ha för att ge resultat. Först måste vi alltså veta vem texten är till för, och tillsammans med dig och din kunskap om kunderna hjälper jag till att välja rätt ord för att nå fram med ditt budskap. Om jag får skriva dina texter blir de klara medan du fokuserar på dina kunder istället!

När vi vet vem mottagaren är, som kan vara en ny målgrupp eller befintlig kund, krävs bara att vi besvarar följande för att komma igång med skrivandet:

Vad vill jag att mottagaren ska göra, veta, känna?

Svaren ger dig syftet med vad du vill uppnå och är relevant i all kommunikation du har med dina kunder oavsett vilken marknadskanal du väljer.

Hör av dig med dina textutmaningar, så löser vi det tillsammans – du pratar och jag skriver så skapar vi text tillsammans!

Villkor för uppdrag

Du får gärna fylla i mallen för uppdragsbeskrivning, och mejla den direkt till mig som en förfrågan. Beroende på omfattningen av skrivuppdraget kan vi komma överens om fast pris eller timpris.