googlede9c7a1d526fadac

Referenser

Skrivjobb och sånt

Här finns några av mina referenser på jobb jag gjort, och vill du veta mer om respektive uppdrag är det bara att kontakta mig.

Kommunikationsstöd åt Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg 2017-2018

logotyp_boj_brottsofferjouren_telFrån februari 2017 och cirka ett år framåt var jag företagssponsor åt den ideella föreningen Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg och fick chansen att stötta de som stöttar. Jag har skrivit om det i ett blogginlägg och längre ner på den här sidan med referenser finns det flygblad jag tog fram våren 2017.

Mina kommunikationsinsatser under året handlade främst om eventkoordinering, och tillsammans med ordförande Rune Andreasson och aktivitetsansvarig Inger Rölland genomfördes tre stora event under året i samverkan med ett flertal företag organisationer och kommuner.

  • Utbildningskonferens i Vänersborg 20 september 2017
  • Orange Day i Vänersborg 22 november 2017
  • Internationella brottsofferdagen i Uddevalla 22 februari 2018

Till varje event har jag tagit fram kampanjplaner och texter till pressmeddelanden/-inbjudan samt nyhetstexter till webbsidor och inlägg till sociala medier. Jag fick också äran att vara konferencier och ansvara för körschema under de här tre eventen.
Efter varje event har jag skrivit referat som publicerats i medlemstidningen Brottsoffer. Klicka på länkarna för att se artiklarna i pdf-format. Extern föreläsare inom parantes.
Utbildningskonferens för ökad samverkan mot våld (Olle Cox)
Orange Day – stark livshistoria trollband publiken i Vänersborg (Maria Andersson)
Humorn – ett sätt att stå upp och att förebygga våld (Zinat Pirzadeh)

2017 var ett år med flera stora arrangemang för Brottsofferjouren där vi fick professionell hjälp med genomförandet av tre stora föreläsningar av KUBkommunikation.
Kim har aktivt drivit och styrt upp arbetet samt fått struktur på uppgifterna, och sett till att tidsfrister, pressmeddelanden, inbjudan, och mejlkorrespondens fungerat med hela arbetsgruppen. Kim har också varit vår konferencier och hållit i alla trådarna under arrangemangen med stor framgång och till största belåtenhet för samtliga inblandade.
Inger Rölland, arrangemangssamordnare på Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg

Affischernas layout togs fram av samverkanspartnern och det miljömärkta tryckeriet CELA Grafiska i Vänersborg och texterna är framtagna av KUBkommunikation.

Textuppdrag för Energi Försäljning Sverige

Under första halvåret 2017 fick jag i uppdrag att hjälpa elhandelsbolaget Energi Sverige med ett flertal produkttexter. Första uppdraget var att se över textformuleringar i 21 stycken anbudsunderlag för att skapa samstämmig tonalitet och mer säljande formuleringar.
Andra uppdraget var att även se över textinnehållet i fem produktblad om portföljförvaltning för att förtydliga kundnyttan samt skapa mer säljande formuleringar.
Tredje uppdraget var att skriva en artikeltext om portföljförvaltning med flera olika användningsområden. I november 2017 valde Energi Sverige att använda delar av texten i en annons i DI Energibilaga, se nedan. Bilagan delades ut på Energikonferensen 29 november samt fanns på di.se

Annons Energi Sverige Portföljförvalning

Flygblad i A5-format till Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg

Brottsofferjouren flygblad KUBkommunikation1706

Som företagssponsor 2017 har jag tillsammans med föreningen tagit fram ett flygblad som fokuserar på deras förebyggande arbete.

Användningsområde är både vid mässor och utställningar, men även för att dela ut på stan eller lägga i bibliotek och butiker.

På Facebook använder vi även #Tillsammans och #Framtidutanvåld när vi pratar förebyggande insatser.

Läs mer om mitt sponsorskap i mitt blogginlägg och på Brottsofferjourens hemsida.

Intervjuer och texter till foldrar om kommunala rehabiliteringsprojekt

MonaLisaEricson copywriter Tolvnollnoll kommunikationsbyrå
Mona-Lisa Ericson, copywriter på kommunikationsbyrån Tolv.nollnoll

“Kim hjälpte oss med att färdigställa texter till foldrar om Samordningsförbundet i Hallands VÄXA-projekt. Uppdraget innefattade intervjuer av fem projektledare och sammanställning av deras svar ihop med redan givet underlag om hur projektet fungerar i just den kommunen.

De texter vi fick av Kim var helt i linje med de kommunikationsmål vi satt upp om att skapa känslan av hoppfullhet och trygghet. Både projektledarna och jag var nöjda med Kims insats, som även innebar att vi blev klara i tid med det här projektet.

Folder Växaprojekt samordningsförbundet i Halland

Såhär ser framsidan ut på alla kommuners fyrsidiga folder, men det är olika upplägg på VÄXA-projektet beroende på om kommunen valt att anpassa till befintlig verksamhet eller starta något nytt.

Insidan av foldern beskriver alltså hur projektet är upplagt med olika aktivitets- och utbildningsdelar, samt en intervju med projektledarna som deltagarna träffar.

Här kan du läsa texterna om VÄXA-projektet.

Här är mitt blogginlägg om uppdraget, som även fick mig att växa.

Uppdatering av programfolder för Naturskyddsföreningen Vänersborg

” Våren 2016 fick vi med Kim i Programgruppen, som behövde förstärkning, och hon såg med sina “kommunikatörsögon” flera saker som kunde förbättras. Vi bad henne då komma med ett förslag till nästa möte.
Kim har sinne både för text och disposition/layout och vi i Programgruppen gillar verkligen ambitionen att det ska vara lättläst och tydlig layout. 
I det uppdaterade programmet har Kim bland annat tydliggjort vad det innebär att vara medlem i Naturskyddsföreningen Vänersborg och vad föreningens syfte är.

Att arbeta tillsammans med Kim är dessutom enkelt. Under våra arbetsmöten berättade vi att “vi vill att det ska stå ungefär såhär”… och så skriver Kim om det till formuleringar som låter bra!

Inger Rölland Vargön Vänersborg Naturskyddsföreningen 2016
Inger Rölland, samordnare i Programgruppen Naturskyddsföreningen Vänersborg

Texter till nyhetsbrev, hemsida, kundbrev, policy, protokoll och årsrapporter

Jenny Johnson, chef varumärke och kommunikation på Bixia AB
Jenny Johnson, chef varumärke och kommunikation på Bixia AB

“Bixia använde Kim som skribent till många olika uppdrag när hon var anställd; från kundbrev till digitala nyhetsbrev samt årsrapporter om Bixia Miljöfond. 2014 ansvarade Kim för att ta fram wordmallar med text till anbudsunderlag, som fortfarande används för att sammanställa anbud till offentliga upphandlingar.

De senaste uppdragen har varit att formulera om webbtexter och anpassa dem till vår sökordsmarknadsföring för att förbättra googlerankingen.

Kim har även skrivit Bixias policytext som fastställdes av styrelsen 2015.

Textredigering och struktur för en miljökonsekvensbeskrivning

Med hjälp av Kims känsla för ord och formuleringar skapade vi tillsammans en miljökonsekvensbeskrivning som både är tydlig och lättläst. Att samarbeta med Kim är dessutom kreativt, eftersom hennes trygghet med texter och förmåga att tydligt formulera läget i projektet innebar att även jag blev kreativ i mitt skrivande. Verkligen inspirerande!

Miljökonsult Karin Westphal från Uddevalla
Karin Westphal, miljökonsult i Uddevalla

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning (MKB)?
Enligt lagen Miljöbalken ska en MKB ingå i tillståndsansökan för planerad verksamhet och syftet är att  beskriva och göra en samlad bedömning av de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra. Effekterna ska omfatta människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, samt på hushållningen av alla dessa resurser men även resurserna material, råvaror och energi.