googlede9c7a1d526fadac

Hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy för KUB kommunikation

År 2008 började jag arbeta med förnybar energi och fick upp ögonen för hur vi tillsammans kan göra skillnad för miljö och människor. Åren 2012–2015 var jag miljösamordnare på ett elbolag och arbetade aktivt med frågor inom miljö, klimat och hållbarhet. Därför är en hållbarhetspolicy viktig för mig.

Hållbarhetsområdet är komplext och stort, därför är det viktigt att välja ut de konkreta insatser som fungerar för den egna verksamheten, och sedan lägga till ytterligare hållbarhetsaktiviteter allt eftersom både företaget och omvärlden utvecklas.

Här är det KUB kommunikation fokuserar på 2017.

Att tänka på miljön (ekologi)

  • Jag arbetar hemma och har därför inga pendelresor med utsläpp.
  • Resor sker främst kollektivt eller med cykel. Behöver jag bil använder jag hushållets mest bränslesnåla.
  • Elen jag använder hemma och i verksamheten är 100% förnybar el från sol, vind och vatten.
  • Jag vill arbeta digitalt i mesta möjliga mån och skriver inte ut material för eget bruk, endast om kund har behov av utskrivet textmaterial.
  • Möten ska i första hand ske digitalt om det är geografiskt långt mellan mig och kund, det vill säga mer än 10 mil.

Att spara på resurser (ekonomi)

  • Jag vill arbeta digitalt i mesta möjliga mån och skriver inte ut material för eget bruk, endast om kund har behov av utskrivet textmaterial.
  • Utskrivet textmaterial ska vara på miljömärkt papper.
  • Återvinna och/eller återanvända är en självklarhet för mig, och om jag köper in nytt arbetsmaterial ska det helst vara miljömärkt.

Att hjälpa andra (socialt)

  • Jag samarbetar gärna med lokala ideella föreningar som arbetar med hållbarhet på ett konkret sätt. Sedan våren 2017  är KUB kommunikation företagssponsor till Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg, och mitt arbete sker kostnadsfritt för föreningen som ju verkar på ideell basis.

Redovisning av mina hållbarhetsaktiviteter sker kalenderårsvis på www.kubkommunikation.se.