googlede9c7a1d526fadac

Hem

Enkel, tydlig och relevant kommunikation för just din målgrupp

Kommunikation handlar om att skapa värde; kommunikation ska ge mottagaren något. Det är först då vi kan skapa förtroende, delaktighet och engagemang som leder till förändring. Med lyhördhet och mitt egna engagemang fokuserar jag på att hitta kommunikationslösningar som ger resultat.

Oavsett vilken slags kommunikation det är frågan om, skriftlig, muntlig eller visuell, så handlar det om att förklara, bygga upp känslor och få mottagaren att göra något. Om du tycker det är jobbigt att formulera vad du vill att dina kunder eller medarbetare ska göra, veta och känna – hör av dig.

Som kommunikatör fokuserar jag främst på det redan skrivna eller att skriva nytt. Texter ska vara lätta att ta till sig, och då är det inte bara innehållet som spelar roll – även dispositionen är viktig. 

Vilka textutmaningar behöver du hjälp med?

  • Korrekturläsning och redigering av befintlig text 
  • Redigering, bearbetning och målgruppsanpassning av text
  • Helt ny text som anpassas till målgrupp och marknadskanal

Kim Blomster KUB kommunikatio arbetsplats vid FreedeskKim Ulrika Blomster, bland annat

Ja det är jag som är Kim Blomster, och jag har alltid vurmat för texter som är lätta att läsa och förstå. Därför fokuserar jag på enkel, tydlig och relevant kommunikation så att mottagaren, din målgrupp, lätt kan ta till sig innehållet och budskapen. Jag kallar det för Kommunikation Utan Bullshit.

Här kan du läsa mer om min kompetens  och mina tidigare uppdrag.